STOTT PILATES®

Najcenjenija internacionalna škola savremenog pilatesa u svetu

STOTT PILATES metod je najcenjeniji metod savremenog pilatesa u svetu. Izgrađen je na principima kasnog učenja Džozefa H. Pilatesa i nadograđen najnovijim naučnim saznanjima iz teorije treninga i rehabilitacije. STOTT PILATES škola smatra se „Ivy ligom“ pilates edukacije.

Saznaj više

PILATES CONDITIONING
Kondicioni trening zasnovan na osnovnim principima pilatesa

SAZNAJ VIŠE


Broj telefona: +381 60 023 023 8
E-mail adresa: info@pilatesbeograd23.com